Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Ebeveynlik

IBSA’nın ebeveynlik konusunda bireyleri ilerletmek için desteklediği projeler, insanları tüm faaliyetlerinin odağı haline getirmesinin yanı sıra, ebeveynliğin getirdiği sorumluluklarla birdenbire karşı karşıya kalan kadınlara, erkeklere ve çiftlere destek sağlamayı hedefler.

Sürekli ve hızla gelişen günümüz toplumunda, ebeveynlik bir dizi yeni, farklı formda karşımıza çıkmaktadır: önceki evliliklerden çocukları olan yeni aileler, yardımcı üreme yöntemleri ile doğmuş çocuklar ve aileleri, sadece kâğıt üzerinde evli çiftler, tek ebeveynli aileler, karışık aileler ve kendi ulusundan veya farklı coğrafyalardan evlat edinen aileler bunlardan birkaçıdır. Bazı durumlarda anne ve babanın rolleri bile kendi aralarında değişkenlik gösterebilmekte ya da çocuklarının “bakımı” için onlarla ilgilenen bir grup insan bile olabilmektedir.

Ebeveynlik bize başkalarının, özellikle çocukların ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimizi ve bunlara nasıl karşılık verebileceğimizi öğreten dinamik bir süreçtir. Bu yolculuk, aslında, çocuğun sadece doğumunda rol oynayan kişi olma fikri ile ilgili değil, sürekli gelişen ve her birimizin gelişiminin bir parçasını oluşturan özerk bir psikolojik alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakım, bebeğin büyürken ihtiyaç duyduğu aşamalardan yalnızca biridir, ancak aynı zamanda bir kişinin duygusal geçmişinin, dinamik ilişkileri deneyimleme yeteneğinin, normların ve toplumla olan ilişkilerinin ve bunları değiştirme ve değişme yeteneğinin vb. birleştiği zihinsel ve ilişkisel bir süreçtir.

Böyle geniş bir tanım içinde, bakımı da sadece anne/baba ve çocuk arasındaki ilişkiler olarak kısıtlamamız doğru olmayacaktır. Yaşamdan beklentimizin sürekli arttığı bir toplumda, yaşlanan ebeveynler olarak adlandırdığımız, artık kendilerine bakamayan fazla sayıda insan vardır. Bu nedenle, bazı çocuklar, ebeveynlerinin ebeveynleri haline gelmelerine neden olan, dinamiklerin ve rollerin bu şekilde tersine dönmesiyle ilgili bir deneyim yaşamaktadırlar. Dolayısıyla, bu çocuklar, duygusal destek ve koruma sağlamak gibi ebeveynlik rolleri oynarlar ki; bu durum onlar için özellikle psikolojik bakış açısından karmaşık ve zorlu bir deneyimdir.

Ebeveynlik, bu nedenle, herkesin hayatında karmaşık ve dinamik bir ağ olarak varlığımızın bir parçasını oluşturan temel bir aşamadır.

IBSA, ebeveynliğin birçok etkisini ve hayatımızın farklı aşamalarını nasıl etkilediğini büyük bir ilgi ve dikkatle gözlemlemektedir. Bu nedenle, her zaman belirli kişisel tercihler bakımından, farklı aşamalarında farkındalık ve gönül rahatlığı ile ebeveynlik deneyimine gerçek katkılar sağlayabilecek ve çalışanları ile faaliyet gösterdiği topluluklara yönelik projeleri teşvik etmekte ve girişimleri desteklemektedir.