Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik

IBSA sustainability report 2019

IBSA’nın hedeflerinden bir diğeri ise; şirketin temel amacının insanların genel refahına katkıda bulunmak olduğu kanaatiyle yola çıkarak, sosyal ilerlemeyi teşvik etmek, çevre üzerindeki etkisini kademeli olarak azaltmak ve daha uzun vadeli ekonomik refah yaratmak için sorumlu bir şekilde çalışmaktır: IBSA için bu amaca ulaşabilmek, değerlerinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu amaçla IBSA grubu; sosyal ve çevre koruma konularında ses getiren uygulamaların benimsenmesini öne çıkararak sağlık hizmetleri hakkındaki fikirlerini paylaşmak üzere, şirketin 2015 iş yılındaki performansına ve sürdürülebilirliğine yönelik verileri toplayan ve tanımlayan ve de kapsamlı bir genel bakış sunmak amacıyla son üç yıllık dönemi de inceleyen ilk Sürdürülebilirlik Raporunu 2016 yılında yayımlamıştır. 

2019 yılında ise IBSA ikinci Sürdürülebilirlik Raporunu yayımlamıştır.