Tedavi Alanları

Tedavi Alanları

IBSA faaliyetlerini, hastaların ve sağlık mesleği mensuplarının kullanımına sunacak fark yaratabileceği ve hastaların yaşam kalitelerini iyileştirebileceği alanlara yoğunlaştırmaktadır.

IBSA'nın halihazırda 65 özel tescilli patenti bulunmakla birlikte çok sayıda ürün ve patent geliştirme aşamasındadır. Araştırmasının önemli bir kısmı, tıp alanında karşılanmamış, önemli ihtiyaçları karşılayacak yenilikçi ve maliyet etkin tedavilere adanmıştır.

IBSA İlaç, Türkiye pazarında insan üremesi ve üroloji alanlarında faaliyet göstermektedir.