Ürojinekoloji

Üroloji, kadın ve erkek ürogenital sistem hastalıkları ile ilgilenen uzman tıp ve cerrahi dalıdır.

Hem erkek hem de kadın hastaların yaşam kalitesini etkileyen durumlar, pelvik bölge bozuklukları ile ilişkili olanları içermektedir. 

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları (rUTI'ler), interstisyel sistit (IC/BPS) ve radyoterapi veya kemoterapiye bağlı sistit olan hastalarda, şiddetli ağrıya ve enflamasyona neden olan ürotelyal hasar meydana gelir.

IBSA, ürotelyum hasarını önlemeye ve sonuç olarak iyileşmesini desteklemeye yardımcı olan önceden, kullanıma hazır enjektörlerde ve yumuşak kapsüllerde hiyaluronik asit içeren çeşitli ürünler önermektedir.

IBSA ayrıca, yeni bir ağızda dağılan film (ODF) formülasyonu (link: TECNOLOGIE sayfası) ile erkeklerde görülen erektil disfonksiyon (ED) gibi bozukluklara da odaklanmaktadır.

Bazı vajinal hastalıklarda, kaşıntı ve komplike olmayan atrofik vajinit için hiyaluronik asit ile topikal tedavilerden yarar sağlanabilir.

IBSA: Uro-gynaecology