4 Dayanak Noktamız

IBSA olarak, sürekli iyileştirme amacına bağlılık kapsamında, kişi odaklı bir yaklaşıma ve insanın ve zekasının İnovasyonu yönlendiren güç olduğu fikrine inanmaktayız. Hastaların ve personelimizin yaşam Kalitesi, uyumlu bir çalışma ortamı, sağlığı ve esenliği iyileştirmek için inovatif çözümler bulma eğilimi, sağlık profesyonelleri ile ilişkilerde adalet ve iletişimde şeffaflık, şirketin bakış açısının özünü oluşturmaktadır.
Sorumluluğun, teknolojiyi, bilimi ve bakış açısını bir noktada birleştirerek insanları ve toplumu gözetmek amacıyla bakımı tıbbi ürünün ve hastalığın ötesine geçen bir perspektife dönüştürerek desteklemek anlamına geldiğine inanmaktayız.