Önemli Değerlerimiz

Yenilik

IBSA, yeni tedavilerin araştırılması ve geliştirilmesi ayrıca mevcut tedavilerin yeniden formüle edilmesi ile hastalar için yaşam kalitesinin iyileştirilmesine odaklanmıştır.