Üreme Tıbbı

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) infertiliteyi (kısırlık) bir hastalık olarak kabul etmektedir.

Mevcut çeşitli tahminlere göre, infertilite sanayileşmiş ülkelerde çiftlerin %15 ila %20’sini etkilemektedir.

Dünya çapında yaklaşık 90 milyon kişinin fertilite (doğurganlık) sorunu vardır; bunların 25 milyonu Avrupa’da, yani yapay döllenmeden en iyi şekilde yararlanılan ve uygulanan tedavi siklus sayısının 1995’te 100 binden iken 2014’te 700 bine yükseldiği kıtada bulunmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada fertilite oranında düşüş olmuştur. Fertilite oranının en yüksek olduğu Afrika’da bile kadın başına doğum sayısı 2000-2005 döneminde 5.1 iken 2010-2015’te 4.7’ye gerilemiştir.

İnfertilite tartışılmaz bir sosyal boyuta sahiptir ve çoğu zaman yapıldığı gibi karşılaştıkları zorluklarla tek başlarına yüzleşmek zorunda bırakılan azınlık durumundaki çiftleri etkileyen utanılacak bir soruna indirgenemez.

Tıp artık bir dizi Tıbbi Yardımla Üreme (MAP) çözümü sunmaktadır.

IBSA infertilite tedavisi portföyü, özel bir saflaştırma prosesi ve sulu çözelti içinde progesteron kullanılarak üretilen insan kaynaklı yüksek derecede glikozile gonadotropinleri içermektedir. 

IBSA: Reproductive medicine