4 Dayanak Noktamız

Ebeveynlik

Parole fertili: çocuk arayışındaki yolculuklar

IBSA responsabilità: Parole Fertili

Parole Fertili - Doğurgan Sözcükler - Dr Cristina Cenci (Dijital Sağlık Beşeri Bilimler Merkezi) ile birlikte 2016 yılında kurulmuş olan bir dijital öykü paylaşım projesidir.

O dönemden bu yana yüzlerce kişi çocuk arayışındaki yolculuklarını projenin web sitesinde (www.parolefertili.it) ve ilgili Facebook sayfasında paylaşmıştır: bireylerin öykülerini anlattıkları topluluğun şu anda binlerce takipçisi bulunmaktadır.

Parole Fertili sunulmadan önce, internetin fertilite hakkında bilgi edinmek için sağladığı tek fırsat, tıbbi yardımla üreme prosedürleri hakkında tıbbi ve bilimsel bilgiler sağlayan forumlar ve uzman web siteleriydi.

www.parolefertili.it, internete tamamen farklı, anlatıma dayalı bir olanak sağlaması nedeniyle yepyeni bir yaklaşımı temsil etmiştir.

Fertilite sorunları çok büyük bir tabudur. Diğer tıbbi durumların aksine, fertilite sorunları olan çiftler yalnızca çocuk istediklerinde hasta sıfatı taşırlar; çünkü böyle bir amaç yoksa tıbbi olarak kısır olmalarına karşın doğurgan kalırlar.

Tıbbi yardımla üreme programları sırasında karşılaşılan zorlukları, duyguları ve korkuları tartışmak hem kadınlar hem de erkekler için zordur. 
Parole Fertili, anne baba olmayı arzulayan bireylere kararlarını, şüphelerini, sorunlarını ve beklentilerini aynı pozisyondaki başkalarıyla paylaşma fırsatı vererek, bu kişilerin sıklıkla yaşadıkları yalnızlığı ortadan kaldırmaktadır. Online etkileşimin anonim olarak sağladığı samimi ortam, katılımcıları kendilerini açıkça ifade etmeye ve infertilite deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmektedir.

Parole Fertili bir bağış metaforudur; bu metaforda yapılan bağış, her şeye karşın yine de kendini doğurgan hissetmenin her zaman mümkün olduğuna dair deneyimlerini paylaşanların yaşam öyküleri ve duygularıdır. Bu öyküleri benimsemeye yönelik davet, başkalarının deneyimleri ile empati ve ilişki kurmaya yönelik bir davettir. Öykü paylaşımı, yaşanan korku ve üzüntüyü paylaşmak için anlam, ilham, cesaret, güç ve sözcükler sunarak başkalarına değer vermenin bir yoludur.

Parole Fertili, başlatılmasından bu yana, başka dilleri ve paralel faaliyetleri içerecek şekilde genişletilmiştir. 2018’de üç kısa film hazırlanmış ve Mondadori Electa (C. Cenci, 2018) tarafından fertilite konusundaki ilgisizliği, zorlukları, istekleri ve korkuları anlatan 50 öyküyü bir araya getiren bir kitap yayınlanmıştır. Bu cilt aynı zamanda, program sırasında çiftlere aynı yolculukta bulunan veya bulunmuş olanların gücünden ve enerjisinden yararlanma olanağı vererek destek sağlamak için MAP tesislerinde de dağıtılmaktadır. 2019’da, bu öyküler Quasi Genitori [Hemen Hemen Ebeveynler] tiyatro prodüksiyonuna ilham vermiştir. Bu prodüksiyon, Yılın Hasta ve Savunuculuk Programı için 2020 Yaşam Bilimleri Mükemmellik Ödülleri'ni kazanmıştır.


Mart 2020’de COVID–19 acil durumunun ortaya çıkması sonrucunda #LettureFertili projesi başlatılmıştır; Bu proje, günlük grup öykü okumalarından oluşan topluluk esaslı bir inisiyatiftir. Parole Fertili’nin gelişimi, 2021 yılında da, entegre bir dijital drama terapisi projesinin bir MAP merkezi tedavi programına dahil edilmesi ile devam edecektir. Projenin amacı, tedaviye uyumu artırmak ve terapi deneyimini geliştirmek için bir kaynak olarak yaratıcılığı teşvik etmektir. 

Parole Fertile, anne baba olmayı arzulayan bireylerin tıbbi ve kurumsal bilgilerden daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını ve çocuk sahibi olmak için doğru zaman seçimini hızlandırmak ve öngörmek için ortak bir güven ufku yaratmamız gerektiğini göstermiştir.