IBSA Bilimsel Araştırma Vakfı

IBSA Foundation for scientific research

IBSA Bilimsel Araştırma Vakfı, bilimsel bilgileri yayma ve insani ve bilimsel bilgi arasındaki etkileşimi destekleyen çalışma projeleri geliştirme yoluyla sağlık hizmeti kavramında devrim yaratarak kültür "üretir". Temel amaç, vakfın faaliyet gösterdiği toplumları desteklemek, özellikle genç öğrencilere ve araştırmacılara yardım etmektir. IBSA Vakfı bu hedefe ulaşabilmek için, uluslararası üne sahip bilim insanlarının yeni nesil akademisyenlerle tartışabilecekleri üst düzey forumları teşvik etmekte, çeşitli temel ve klinik araştırma alanlarında burs programlarına fon sağlamaktadır. Vakıf, insanlar arasında diyaloğa olanak verebilecek ve bu diyaloğu artırabilecek yeni diller ve inovatif iletişim modelleri aracılığıyla bilimsel kültürün yayılması amacına bağlılığını koruyarak çalışmaktadır.  

Daha fazla bilgi için bkz.:


 

IBSA Çocuk Vakfı ve IBSA Primi Passi Kreşi

IBSA Fondazione for children

Vakıf, IBSA Primi Passi Kreşini yönetmektedir. Bu kreş, 4 aylık ila 4 yaş arası 30 çocuğun yer aldığı bir gündüz bakımevi olup, Ticino’daki (İsviçre) IBSA tesislerinde çalışan personelin ve yerel popülasyonun ihtiyaçlarına somut bir yanıt verebilmek için kurulmuştur.

Daha fazla bilgi için bkz.:


 

IBSA Personel Sosyal Güvenlik Fonu Yönetimi Vakfı

IBSA Foundation for occupational pension provision

Vakıf, 1958 yılında İsviçre'de IBSA’da çalışan personel için sosyal güvenlik fonunun varlıklarını yönetmek üzere kurulmuştur. Sunulan sosyal güvenlik koşulları, yasalar gereği çalışanların emeklilikleri sırasında veya sağlıkla ilgili sorunların olması durumunda rahat etmelerini sağlamak ve garanti etmekle yükümlü olmaları nedeniyle şirket emeklilik fonlarından daha avantajlıdır.