Önemli Değerlerimiz

İnsan

IBSA Grubun temel odak noktası insanlardır: hastalar ve aileleri, sağlık meslek mensupları ve çalışanlarımız. İnsanları değerlerinin temeline yerleştiren ayrıca insanların ağrı ve acısını hafifletmeyi öncelik sayan IBSA, enerjisini ve çabasını gerçek bir fark yaratabileceği alanlara yoğunlaştırmaktadır.